Buddhist Baby Girl Names starting with U

  • Umariya
  • Umara
  • Upeksha
  • Upamali
  • Umali
  • Ushani
  • Umesha
  • Ushari
  • Udayangani
  • Ushani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *